Blankningen ökade i stort på börsen med dryga 24 miljoner aktier. I Swedbank ökade antalet blankade aktier, eller aktier tillgängliga för blankning, med ca 370.000 aktier till totalt 30 miljoner aktier. Däremed får man kanske säga att ökningen varit högst marginell just denna gång, medan det totala antalet aktier förblir väldigt högt.