Obama fortsätter att mala sönder BP och dess ledning. Detta trots att BP redan lovat att betala alla kostnader, skadestånd, saneringsarbeten och städa upp i högsta möjliga mån. Personligen tycker jag det börjar bli lite fjantigt. Det borde väl vara bättre om parterna kunde resonera sunt förnuft mellan varandra än att ägna sig åt pajkastning i media. Jag förstår att Obama har mycket att stå i och dessutom en karriär att tänka på, men frågan är om hans hysteri gör vare sig till eller från i frågan. Från mindre auktoritära källor har jag snappat upp att Obama har avsatt 20 minuter för dagens möte med Svanberg. Hela 20 minuter. Det måste vara en katastrof av stora proportioner de båda ska diskutera. Det är det förvisso, men det avpeglas väl knappast i mötestiden?

Obama kräver att BP ska avsätta enorma summor pengar på ett konto som tredje part skall förfoga över, varifrån kostnader för ersättning till drabbade skall kunna dras ifrån. Liknande skedde efter 9/11 där den amerikanska staten lade undan pengar, men frågar man brandmännen och poliserna som var på plats och blev drabbade så lade inte ens staten undan tillnärmelsevis så mycket medel som behövdes. Låt oss hoppas att BP faktiskt sanerar upp både olja, hav och “lidande” efter denna katastrof. För hur man än vrider och vänder på det får liknande olyckor bara inte ske.

Att det är en stor katastrof går inte att ta miste på. Nu gör nya uppgifter gällande att det skulle kunna vara så mycket som 60.000 fat/dag som rinner ut i havet. Finns det ingen fysiker som kan titta på dessa bilder och komma med en vettig uppskattning, eller vidgas hålet dag för dag?

Mer insatta källor gör gällande att slutnotan för BP kommer att landa kring 30-40 miljarder dollar. De mest extrema prognoserna jag sett pekar på 59 miljarder dollar. Fortfarande hanterbara engångskostnader för BP, världens fjärde största företag med årliga vinster på mellan 16-20 miljarder dollar.