BP:s oljeutsläpp beräknas numer vara ca 40.000 fat/dag. Jag har lite oklart för mig om detta är siffran sedan dag ett eller om detta justerats upp på grund av den lagning man försökte göra men som sedemera visade sig orsaka ett ännu större utflöde. I vilket fall: Räknar man på ett oljepris om 75 dollar/fat, samt ett läckage som pågått i 55 dagar kommer man fram till att intäktsbortfallet som BP förlorar genom den läckande oljan är 3 miljoner dollar/dag, eller 165 miljoner dollar till dags datum. Mycket pengar, men inte så mycket i förhållande till de 16-20 miljarder dollar man tjänar årligen.

Enligt BPs officiella siffror har saneringsarbetet hittills kostat bolaget 1.6 miljarder dollar, eller, som en tv-reporter på Rapport uttryckte det, “hissnande 13 miljarder kronor”. Å ena sidan låter det mycket, å andra sidan låter det litet. Ser man till vad 13 miljarder SEK kan köpa är det mycket, ser man till att bolaget ett “dåligt” år tjänar 128 miljarder SEK så känns det inte lika mycket.

Bolaget räknar med att kunna ha en “definitiv” tätning av läckaget på plats senast i augusti. Under tiden kommer man förstås att försöka sanera det utsläpp som finns, vilket också betyder att man pumpar upp och separerar oljan från havsvattnet och sedan pumpar över oljan till stora tankfartyg. Så all olja innebär inte försvinnande intäkter. Men vad viktigar är, är att om BPs prognoser faktiskt håller, dvs att inte den definitiva tätningen tar ännu längre tid än till augusti, så kommer totalkostnaden för oljeintäkterna att vara försumbar. Det som då kommer att kosta bolaget är saneringsarbetet och alla rättsliga processer. Av erfarenhet kan man nog tro att en sådan process kommer att ta många, många år att förhandla fram. Även om BP redan nu börjat ersätta drabbade personer får de säkerligen inte i närheten av vad ens BP tror att de kommer att behöva betala i slutändan.

Kostnaden för de juridiska processerna är dessutom omöjliga att förutsäga, men helt klart är att det skall mycket till innan bolaget ska behöva betala flera års intjäning i skadestånd, böter och advokatkostnader.