Blankningen minskade på börsen som helhet under förra veckan. I Swedbank minskade antalet tillgängliga aktier för utlåning med 2.6 miljoner aktier och antalet tillgängliga är därmed 29.6 miljoner, dvs fortfarande väldigt högt. Det är uppenbarligen så att investerare inte tänker sluta misstro banken än på ett tag. Trots att de två senaste rapporterna varit långt över förväntan.

Peronsligen tycker jag inte något tyder på att kommande rapporter skulle vara värre, tvärtom. Jag har fortfarande inte sett en enda kommentar av någon finansiell tidning om att analytikerna har höjt sina vinstestimat till över 5 miljarder den senaste månaden (från 2.1 miljarder). Som tur är kan man hitta oberoende information på Swedbanks hemsida. Däremot tvivlar jag inte en sekund på att Di.se kommer att skriva, “Swedbank – åker på ännu en käftsmäll”, om vinsten “bara” blir 4 miljarder för helåret.

Jag räknar med att banken plockar fram minst 2.5 miljarder i vinst för 2010. Eftersom de redan gjort 0.5 miljarder i vinst återstår 2 miljarder över 3 rapporter. Jag misstänker dock att man stegrar vinsten successivt för varje rapport som går. Möjligen låter man, traditionsenligt, Q3 bli ett svagare kvartal än övriga kvartal.

Nu låter det förstås som om jag tror att banken helt och hållet själv bestämmer hur mycket de ska visa i vinst eller förlust, och ja, det tror jag. Banken har med största sannolikhet reserverat för mycket pengar, och därför bestämmer de själva i vilken takt återföringen av tidigare reserverade medel skall ske. Det här gör också att det blir meningslöst att ta fram gissningar för Swedbanks resultat. Det beror förmodligen enbart på hur djärv ledningen vågar vara. Men detta kommer ni förstås aldrig få läsa i Di.se.

Som aktieägare skulle jag se det som lite onödigt att plocka fram mer än 2.5 miljarder i vinst för 2010. 2.5 miljarder räcker till full utdelning för preff-ägarna och det skulle också kunna ses som en blidkning mot dessa aktieägare som också skjutit till mest kapital till banken. En högre vinst än så skulle motivera klart högre aktiekurs och det kan förstås vara önskvärt för a-ägarna också, där till exempel Sparbankerna har stora ägarposter.

En sista fundering jag har är följande: Väljer man att göra minimal vinst, men fortfarande ge full pott till preff-ägarna så, blir det mer kapital kvar i banken, vilket förhöjer sannolikheten att banken blir överkapitaliserad och kan ge en “extrautdelning” som då båda aktieslag får dela lika på. Det kan vara ett incitament i sig för att blidka just Sparbankerna.