Några kul tal att hålla koll på (USD):

Antal utestående aktier: 3.13 miljarder

Börsvärde vid 60 dollar: 188 miljarder
Dagens börsvärde:  91 miljarder

Hittills uppskattade totala kostnader för katastrofen: ca(!!) 30-50 miljarder
BPs andel av totala kostnader: okänt

Årlig omsättning: 266 miljarder
Vinst 2009t: 16.8 miljarder
Vinst 2008: 21.7 miljarder
Vinst 2007: 21.2 miljarder
Analytikernas estimat om årets vinst: 19.6 miljarder

Tidigare utdelning: 3.36 dollar/aktie (tveksamt om det blir utdelning i år)
Direktavkastning: 11.6% (om det nu blir någon utdelning vill säga)

Börsvärdet har alltså slaktats med över 95 miljarder, vilket motsvarar ca dubbelt så mycket av de hittills uppskattade totala kostnaderna för katastrofen. Med tanke på att detta är en kostnad att betraktas som “engångskostnad” framstår ett minskat börsvärde med lika mycket som den totala engångskostnaden som en överreaktion. I detta fall förklaras det förstås med att inget VET vad slutnotan blir. Fortskrider övriga verksamheten oförändrat ser det alltså ut som en mycket bra placering på lite sikt. Frågan är ju bara när man ska investera. Billigt kan ju alltid bli billigare. Därför kommer jag köpa lite aktier allt eftersom. Den största enskilda posten köpte jag tyvärr igår, dagen före 16%-raset…