Jag köpte en första post i BP några minuter efter att börserna öppnat i USA. För dessa fick jag betala 33:92 USD. Totalt köpte jag för ca 40% av de pengar jag totalt tänker investera i bolaget.