Jag upptäckte just att analytikerna återigen har justerat upp sina estimat för Swedbank’s vinst för 2010. I första svängen låg de på ca 1.1 miljard, i nästa sväng 2 miljarder, i tredje svängen 2.5 miljarder. Nu har estimaten stigit till hela 5.1 miljarder…

Det luktar utdelning lång väg…