Det här helt klart så att börsen undervärderar ett stort antal aktier. Det som låter galenskapen fortgå är att det inte finns möjlighet för företagen att kontinuerligt bemöta den kritik som riktas mot dem. Endast i extrema fall brukar företagen gå ut med pressinformation om hur det står till. T.ex. gjorde Swedbank detta beträffande deras exponering mot grisländerna. När det stormar som det gör kan banken däremot inte hux-flux gå ut med pressmeddelanden och säga, “ingen fara på taket, vi står stabilia och tror på en vinst om X miljarder kr för år Y” etc etc. Det fungerar bara inte så. Istället gäller det att använda sitt eget huvud och köpa aktier man verkligen tror på.

Jag skulle vilja påstå att den rådande situationen på börsen ger anledning till två saker. Dels att sälja av sin depå och flytta pengarna till en KF-försäkring, om man nu funderat på det en längre tid och bara inväntat ett bra läge där reavinsten blir så låg som möjligt. Dessutom finns det nu ypperliga tillfällen att köpa warranter. Om, och absolut NÄR, krisen ebbar ut kommer det komma starka reaktioner uppåt på världens börser. Precis som det gjorde efter finanskrisen. Även denna gång kommer det förmodligen vara extremt kul att ha lite warranter i portföljen. Är man inte en stor gambler tycker jag ändå man kan köpa på sig ett mycket litet antal warranter i stabila bolag som ändå har pressats, i synnerhet de som har fortsatt god intjäning och vars intjäning man inte tror kommer att påverkas nämnvärt av den senaste krisen. I mina ögon kan det handla om bolag som t.ex. HM och Swedbank.

Jag kommer i alla fall att försöka mig på några bra warrantköp. Jag kommer att fokusera mig på Swedbank och köpa de warranter som har lösenpris på mellan 75-85kr med lösendatum någon gång under 2011. Självklart kommer jag sälja av warranterna långt innan om jag tycker de stiger över den aktiekurs jag tror på för stunden. I dagsläget är det t.ex. svårt att se att Swedbank ska handlas över årshögsta på 84 kr (preffen) om det inte har hunnit komma någon ytterligare kvartalsrapport som pekar på ännu högre vinster etc etc.. Men skulle aktien gå från dagens 66:80 kr (a-aktien) till 80 kr, så kan vara så att warranterna stiger 100%. Köper man inte på botten sjunker förstås värdet av varanterna rejält också, men tror man att den värderas kring 80 kr innan lösen så bör det vara ett väldigt bra köp på lite sikt, om inte annat. Risken finns ju att rekylen upp blir lika extrem som sist, då steg Swedbank nästan 12% på en enda dag. Det är ändå ett av sveriges största börsnoterade bolag vi pratar om. Sjukt, eller hur?