Den högsta skillnaden jag sett hittills… De snabbfotade får det svårt att hänga med i preffens uppgångar tydligen… och förmodligen kommer likviditeten att öka i preffen ju närmare utdelningsdagen vi kommer.