Den senaste tidens oroligheter gör att världens investerare åter placerar sina pengar i USA framför tillväxtmarknaderna, vilket som vanligt gör att rysslandsbörsen har sjunkit ganska mycket på sistone. För Vostok Nafta’s del innebär det en ännu längre väntan på uppgång eftersom man ligger ännu senare i konjunkturcykeln.

VNIL har ca 20% av sitt innehav i Black Earth Farming, ett bolag som verkligen inte rosat marknaden på sistone. Till BEF’s försvar kan tilläggas att de drabbats sällsynt hårt av finanskrisen, men att de i gengäld har kunnat bygga upp lite lager av spannmål som de förhoppningsvis har lyckats sälja en del av. Det får vi reda på i nästa vecka när deras rapport kommer.

Jag börjar fundera kring huruvida det är rätt att ligga kvar i VNIL under en längre tid i dessa tider. Placera.Nu har lagt ut en analys som jag tycker stämmer väldigt väl överrens med min framtidssyn på bolaget, med undantaget att jag tror att VNIL står inför en ännu kraftigare uppgång än vad Placera.Nu tror. Läs den här. Däremot har de helt rätt i att den senaste tidens börsoro gör att återhämtningen lär komma betydligt snabbare i en oljeexponerad rysslandsfond framför VNIL, och att det därför kan vara läge att placera pengarna där istället. Den som följt just det receptet under första uppgångsfasen hade tjänat fasligt mycket mer pengar än att, som jag, ligga kvar i VNIL hela tiden.

Jag väljer dock att invänta BEF’s rapport som kan bli en trigger på kort sikt. Därefter får jag ta mig en funderare på hur jag ska göra. En ganska stor del kommer jag dock alltid att ha kvar i VNIL på lång sikt då jag tror stenhårt på det “riskfyllda” bolaget.