Det har kanske inte undgått så många att Swedbank kommenterat sin PIIGS-exponering i ett pressmeddelande. Jag återger ändå några siffror här:

Swedbank har idag en samlad brutto-exponering mot samtliga PIIGS-länder på 4.9 miljarder. Mot Grekland är det mindre än 200 miljoner. Sett till den totala lånestocken på över 1200 miljarder är det inte mycket pengar. Givet att den svenska staten, i värsta fall, tillhandahåller likviditet i stystemet är det alltså åter baltikum, med ca 200 miljarder i total lånestock, som kan bli ett tveksamt moment. Det mesta tyder dock nu på att Estland kommer in i EMU-samarbetet och att både Lettland och Litauens ekonomier har stabiliserats. Exempelvis blev Lettlands BNP-ras på dryga 6% mer än en procent mindre än väntat.

Bolånen i Sverige har ökat med ca 9.3% det senaste året och givet att just bolånen är den “tryggaste” utlåningen för våra svenska banker lovar det ganska gott. Vidare har finansinspektionen rapporterat att de svenska bolånebankerna har höjt marginalerna på sina bolån. Det har tydligen gått så långt att Nordea åter varit ute i pressen och sagt att om räntorna fortsätter vara låga kanske banken kommer att sänka sina bolåneräntor ytterligare. Än är det inte gjort och för varje dag som går är det med högre intjäning som resultat.

Skälet till att boräntorna inte redan sänkts hävdas vara turbulensen på finansmarknaderna. Oavsett om detta stämmer eller inte så är det nog uppenbart för de flesta att bankerna ser sin chans att öka ett redan pressat räntenetto genom att pressa ut så mycket marginaler de har mage till. Med tanke på den låga räntenivå som redan råder lär det inte heller vara många bolånekunder som klagar.

Sammantaget ser situationen väldigt stabil ut för Swedbank. Kan man som aktieägare låta bli att ryckas med i de panikartade utförsäljningarna som gång på gång drabbar aktien kan man nog se fram emot betydligt högre kurser om ett år. Då har vi hunnit få ytterligare 3-4 kvartalsrapporter och slutsatser av trender kan börja dras på allvar.