Som man kan läsa i rapporten ser det nu ut som om de “osäkra fordringarna” har avstannat. Mellan Q3 2009 och Q4 2009 ökade dessa från ca 20 miljarder till 40 miljarder. Mellan Q4 och Q1 har dessa endast ökat med några miljoner och är således fortfarande ca 40 miljarder. Det mesta tyder alltså på att botten är nådd och att denna siffra har stannat på ungefär 40 miljarder.

Riksbanken skissade på ett Worst Case scenario för Swedbank som då kom upp till 35 miljarder i samlade förlsuter. Nu vet vi att siffran kan hamna så högt som på 40 miljarder. Å andra sidan är det knappast alla osäkra fordringar som kommer att leda till realiserade förluster. Med detta i baktanke tåls det att nämna att Swedbank redan har reserverat ca 32 miljarder för kommande förluster. Fortsätter man att reservera 2.2 miljarder per kvartal så skulle man vid slutet av 2010 i princip har reserverat tillräckligt med kapital för att klara av att samtliga osäkra fordringar resulterar i realiserade förluster, något som föga troligt lär ske. Oavsett, skulle det ske så bör banken alltså kunna vara på fullständigt grön kvist redan vid årsskiftet och 2011 skulle kunna bli ett år av nära nog “normal” intjäning under rådande omständigheter vill säga, vilket alltså är lägre än under glansåren men säkerligen kring 15 miljarder/år.

Den dagen banken tjänar 15 miljarder per år är det också fullt rimligt att tro att aktien kommer att stå i 150 kr. Det ger en uppsida på nästan 100% inom loppet av  bara ett par år, att jämföras med en bra avkastning som skulle ge detsamma på 5 år.