Som så många före mig har insett och förespråkat så är belåning av aktier inget man ska ägna sig åt. Det finns betydligt bättre saker att belåna än just aktierna om man nu ska låna till aktieköp. T.ex. belåna sitt hus. Då får man dessutom mycket bättre ränta på lånet. Sålänge man klarar av räntorna och eventuell amortering utan att levnadstandarden någonsin påverkas tycker jag att det kan vara okej för den som investerar förnuftigt.

Med detta sagt, av ren nyfikenhet frågade jag Avanza i fredags hur det kommer sig att bank- och finanssektorns akiter på Large Cap har en belåningsgrad på 70% medan till och med cykliska bolag som SSAB, Volvo m.fl. har en belåningsgrad på 80%? Till och med Sandvik som ibland kallas för “supercykliskt” har en belåningsgrad på 80% medan de fyra storbankerna endast har 70%.

Som jag sa spelar inte detta mig någon roll. Även om jag har en liten belåning på mitt innehav så är det så pass litet att dessa procentsatser ändå inte är relevanta. Men av ren nyfikenhet var jag intresserad eftersom jag ändå tycker det är lite märkligt.

Givet att den senaste krisen var just en “finanskrasch” kan jag förstå att hela sektorn är lite extra utsatt och därmed också “nedgraderad”, men efter de senaste rapporterna tycker jag inte det borde vara någon tvekan om att samtliga banker står ganska stadigt. Dessutom är bank och finans en, i normala fall, mycket stabil sektor med relativt jämn intjäningsförmåga.

Svaret jag fick var att det var just på grund av “finanskrisen” som hela sektorn nedgraderats. Men mycket riktigt, på grund av att situationen nu ser ut att stabiliseras och det faktum att förhållandena är på väg att normaliseras kommer Avanza att uppgradera hela sektorn till en belåningsgrad på 80% före sommaren. Detta gäller i första hand de fyra storbankerna, men säkerligen kan fler finansaktier komma på tal.

Detta är säkert goda nyheter för en och annan där ute. Dock tycker jag man ska veta att det är nu det är som mest dumt att belåna sig fullt ut. Möjligen skulle man gjor det för ett par år sedan. Den som sitter fullt belånad på dagens nivåer behöver mycket tur för att aldrig råka ut för någon tvångsförsäljning i framtiden. Men även för de som inte tänker belåna sig ytterligare  är det kanske goda nyheter då enbart att sitta still gör att gapet mellan vad kursen står i nu och den kurs som utlöser en tvångsförsäljning ökar per automatik.

Men nu vet ni i alla fall att reglerna kommer att ändras !!