Swedbank’s koncernövergripande riskchef, Göran Bronner, har som jag tidigare rapporterat ett mycket stort innehav i Swedbank. Den 28:e april passade han på att dryga ut detta med ytterligare 25.000 a-aktier. Dagen efter sålde han sedan 80.000 a-aktier för att köpa 80.000 preferensaktier.

Uppenbarligen har även Bronner insett fördelen med preferensaktien, men frågan är varför han handlat som han gjort. Det förefaller mig lite ogenomtänkt att först köpa 25.000 a-aktier för att dagen efter konvertera 80.000 a-aktier till preferensaktier. Men det betyder att han har kvar en hel del a-aktier.

Om jag räknat rätt har Bronner i dagsläget 90.000 preferensaktier och 60.000 a-aktier.

VD Michael Wolf har enligt insynsregistret inte gjort några förändringar och har således fortfarande 40.000 preferensaktier och 37.500 a-aktier.

Bådas innehav imponerar stort på mig !! Ledande personer SKA ha stora innehav i sina bolag.