Analytikerna hade före Q1-rapporten ett samlat estimat på helårsvinsten för Swedbank som landade på 1.1 miljarder. Sedan Q1-rapporten har estimaten justerats upp till 1.9 miljarder för helåret. Inte ens om man rätt och slätt fyrdubblar resultatet för Q1 får man en sådan låg siffra. Uppenbarligen förväntar sig analytikerna att det svagare kvartalet, Q3, ska få en sådan genomslagskraft att snittet sänks.

Min högst gissningsartade spådom är att ledningen kommer att öka vinsten för varje kvartal som går. Dvs, de 543 miljonerna i rörelseresultat för Q1 kommer att bli högre och högre för varje kvartal. För helåret bör vi landa på ca 2.5 miljarder.

En liten fotnot kan vara på sin plats: Annika Falkengren tror att SEB kan ha reserverat ungefär dubbelt så mycket för kommande kreditförluster som man tagit höjd för. Skulle detsamma gälla Swedbank så kommer resultatutvecklingen kunna bli markant bättre än det scenario analytikerkåren just nu skissar på. Kom ihåg att Swedbank reserverat dryga 31 miljarder för kreditförluster.