Glöm inte att börsen stänger 13:00 idag!

Många bolag har det senaste kvartalet ökat sina vinster rejält. I många fall börjar man kunna att att helårsvinsterna som prisas in i kurserna hamnar över snittet för förra högkonjunkturen. Skulle den utvecklingen bli verklighet kommer finanskrisen inte att framstå som mer än ett hack i kurvan. Med detta sagt tror jag vi har en tid av något måttligare börsutveckling framför oss. I mångt och mycket tror jag till och med att vi närmar oss en fas där de flesta aktier från och med nu kommer att utvecklas mer “normalt”. Det betyder förstås långsammare kursutveckling, men också mindre dippar. Med lite tid kommer varje dipp att framstå som bra köplägen för den som orkar vara långsiktig.

Mitt innehav i Vostok Nafta har inte rosat depån på sistone. Snarare har aktien sjunkit 10% från toppen och den har legat och skvalpat lite fram och tillbaka. Ser man däremot på moskvabörsens index så tycks kurvan alltjämt peka uppåt. Förvisso styrt av ett mer stabiliserat oljepris. På sikt är jag inte ett dugg orolig för innehaven i Vostok Nafta. De allra flesta värderas marknat lägre än övriga europa och världen och med tiden kommer värderingarna närma sig varandra. Detta utöver det faktum att många av VNIL’s innehav kräver en viss omsättning på samhällsnivå. För tillfället är det mest oligarkerna och den ryska staten som tjänar pengar på oljan. Med tiden kommer med största sannolikhet pengar att strömma ut i samhället.

Nu när det ser ut som om Swedbank snart är tillbaka i en vinstdrivande trend kommer jag att börja fokusera mer på detaljerna kring Vostok Nafta. Swedbank kommer förr eller senare att bli en “tråkig” bankaktie som inte rör speciellt mycket på sig och den dagen kommer det förmodligen inte finnas så mycket kul att skriva om den heller. Den dagen har blankarna dragit vidare och lär inte dyka upp förrän det kommer större makronyheter.

Jag har tidigare använt några mycket enkla modeller för att visa om något är undervärderat eller inte. Här följer ett mycket förenklat resonemang kring VNIL som jag tycker att den långsiktige småspararen gott kan nöja sig. Men notera nu att det gäller “långsiktiga” småsparare. De som har minst 3-5 år på sig, samt att VNIL till syvende och sist är en realtiv högriskaktie med all politisk instabilitet som det innebär att verka i Ryssland. Så inget för faderlösa och änkor som behöver sina pengar inom kort.

Rysslandsbörsen styrs mycket av oljepriset och priset på andra naturresurser. Men eftersom dessa inkomster bidrar till att snurra samhällshjulen är det högst relevant att titta på dessa om man vill förutspå utvecklingen på den inhemska marknaden. Under toppen för både oljepriset och Vostok Nafta, vilka alltså korrellerar väl till varandra, stod oljan i 147 dollar/fat och Vostok Nafta i 117 kr (egentligen mer, men kursen är nu korrigerad för en nyemission).

Oljepriset ligger nu 65 dollar/fat från tidigare toppnotering, alltså 44% från toppen. VNIL ligger 83 kr från toppen, alltså 71% från toppen. Skulle priserna på olja och VNIL fortsätta korellera lika bra som tidigare skulle VNIL behöva hämta hem nästan 30% till, samtidigt som oljepriset inte rör sig ur fläcken från dagens nivå. Detta kommer förstås inte hända och självklart måste man räkna in det faktum att föregående kris skapar viss oro och instabilitet bland investerare, i synnerhet på utvecklingsmarknaderna. När dessutom VNIL inte ligger i enbart oljeaktier blir korellationen ännu trögare. Men blickar man däremot fram 10 år och gör det mycket stora antagandet att Ryssland kommer att stabiliseras och kanske till och med utvecklas till en mycket stor spelare på energimarknaden (vilket de redan är idag) kan man tro att oljeintäkterna (liksom gasintäkterna) kommer att öka markant de kommande åren. Lägg därtill att oljereserverna minskar i världen och att peak oil kanske blir aktuellt… Det ryska samhället kan stå inför mycket stora inkomster de närmaste åren.

Så självklart finns det utmaningar med att ligga exponerad mot Ryssland, men eftersom energi i form av olja och gas kommer att vara huvudsakliga energikällor i många år framöver känns hela Ryssland som en attraktiv marknad på lite sikt. VNIL’s måtto, 300% på två år, känns något avlägset idag, men betyder inte att allt ska komma kontinuerligt heller. Vi kan nog räkna med ganska kraftiga ryck, både upp och ner, i VNIL’s framtida kursutveckling. Men på sikt tror jag att det mesta talar för BRIC-länderna.

Jag ser VNIL som en perfekt krydda i portföljen. Möjligen är jag något överexponerad i innehavet just nu, men det är något jag kommer att korrigera med tiden. Jag är ju i grunden inte en strikt värdeinvesterare utan letar ju också efter högavkastningsobjekt, vilka självklart kommer till priset av viss risk. Men den risk jag letar efter är ändå av sådan natur att “långsiktighet” i sig bör minska just risken.