Säga vad man vill, men uttrycket är ju talande i sig själv. Den som inte förstår vad som avses kan inte  ha varit född på 70-talet i alla fall.

Mats Odell’s utspel kom i en kritiserande kommentar till den röd-gröna rörans förslag om tågsatsningar för framtiden. Givetvis har det väckt visst uppseende. Men det mest uppseendeväckande tycker jag ändå är att Mona Sahlin i egen hög person kommenterat nivån på retoriken som “låg”. På frågan om Mats Odell anser att Tobleroneaffären är att jämställas med den röd-gröna rörans politik svarar han minst lika bra, “Nej, nu handlar det om betydligt större pengar”. Fantastiskt rolig kommentar, tycker jag !!

Jag är förvisso inte äldre än att jag är född på 70-talet men har ändå fått uppfattningen om att det är en sorts allmänt accepterad inställning, i den vänsterorienterade massan, att man ska få fela på nästan vilket sätt som helst. Vad värre är, är att dessa fel sedan skall accepteras som strunt och lärdomar som inte kommer att upprepas igen. Det är alltså fullt acceptabelt att göra fel, och i Mona Sahlins fall till och med begå mildare brott, utan att man ska behöva acceptera att få det kastat i ansiktet 15 år senare. Vad tänkte hon på när hon tog jobbet som partiledare och nu kandiderar till statsministerposten? Det finns politiker i USA som fått karriärens rullgardin neddragen för betydligt mindre förseelser än dessa. För där ställs det krav på de folkvalda (därmed inte sagt att det inte försiggår några oegentligheter bakom gardinerna). Nej, jag är inte förespråkare av någon sandlådepolitik även om jag inser att denna typ av retorik närmar sig den gränsen, men däremot tycker jag inte det är mer än rätt att våra folkvalda politiker då och då blir påminda om de synder de begått. Och ja, jag ställer betydligt högre krav på de politiker som aspirerar till att styra vårt land än jag ställer på min granne. Förutom Tobleroneaffären ska man komma ihåg att Mona Sahlin har ett helt blädderblock fyllt med synder som hon nu tycker att allmänheten ska “glömma bort”.

“Den som inte glömmer har heller aldrig förlåtit”. Jag är inte beredd att göra något av dessa. Som jag ser det är Mona Sahlin det bästa som hänt svensk socialdemokratisk politik då det i det närmaste garanterar dem en plats i riksdagen med betydligt mindre inflytande än idag.

Jag har alltid varit en förespråkare av miljöpartiet. Jag tycker dem har haft en viktig punkt på agendan som många partier saknade. Idag ser dock politiken annorlunda ut och jag vill påstå att miljöpolitiken ingår i varje större partis agenda. Därmed är även deras roll överspelad på det stora hela, även om jag fortfarande tycker att de gör ett bra jobb i vissa mijöfrågor. Kommunisterna då…. ja, vad ska man säga… Lars Ohly ångrar att man tog bort arvsskatten…

Få se nu. Först jobbade din farmor i hela sitt liv. På de pengar hon fick av sin arbetsgivare hade denne redan betalat skatt och sociala avgifter. På de pengar hon sedan fick betalade hon skatt. För de pengar hon fick kvar byggde hon ett hus. Genom att hon köpte allt material till huset själv fick hon betala en fasligt massa skatt i form av moms. Under de år hon bor i huset hinner kök och badrum slitas ner och måste renoveras. Därför tar hon åter sina beskattade pengar och renoverar det som behöver renoveras. Men då blev huset attraktivare och taxeringsvärdet därför högre. När taxeringsvärdet höjdes ökade också fastighetsskatten (idag ersatt med kommunal avgift som de röd-gröna vill slopa). När hon till slut dör under skatteberget är huset så nergånget att det åter måste renoveras. Men på grund av att din farmor valde att bosätta sig långt från centrum, ute vid en sjönära skärgårdsidyll har taxeringsvärdet hunnit höjas ännu mer, varför värdet på huset nu är högre än när hon levde sina sista år. Du som då får ärva huset måste då betala skatt på hela värdet av fastigheten. Eftersom du är din farmors barnbarn har du inte hunnit jobba så länge att du äger de pengar du behöver till skatten. Därför måste du omedelbart sälja huset.

Det är fint att Lars Ohly “ångrar” att arvsskatten togs bort… Själv tycker jag det är synd att Lars Ohly håller på med politik. Men kanske är det bra för Alliansen!?