Enligt de frågor jag hade igår kommer här svar:

1. Reserveringarna för kreditförluster
Dessa vill jag ska landa på under 3.7 miljarder som de var i Q4. Det får gärna landa kring 2 miljarder eller ännu lägre för att stärka trenden.
SVAR: Reserveringarna landade på 2.2 miljarder.

2. Kreditförlustutvecklingen i Ryssland
Senaste rapporterna har visat en klar ökning av osäkra lån i denna region och det kunde vara skönt att se att trendlinjen åtminstone planar ut.
SVAR: Osäkra fordringar i Ryssland har helt planat ur då de endast marginellt ökade från 2238 miljoner kr i fjärde kvartalet 2009 till 2381 i detta kvartal. Att jämföras med 286 miljoner i första kvartalet 2009.

3. Räntenettot
Jag förväntar mig inte några stora skillnader från förra kvartalet. De flesta analytikerna tror dock på en rejäl försämring här.
SVAR: Pressen är klart större än jag trodde. Främst är det lägre utlåningsvolymer i de baltiska länderna, Ryssland, Ukraina och till företag i Sverige som står för detta. Även färre antal bankdagar i första kvartalet är bidragande.

4. VD:s ord
Kanske den allra viktigaste punkten i rapporten, och den kan man läsa på första sidan och brukar som mest vara just en sida lång. Vad VD säger imorgon kommer att betyda lika mycket för min långsiktiga inställning som siffrorna. Efterföljande presskonferens blir även den mycket intressant.
SVAR: VD Michael Wolf säger att banken med all säkerhet har vänt den förlusttyngda trenden, givet att makroekonomin inte bjuder på några oväntade överraskningar. “Vi blir allt säkrare på en fortsatt resultatförbättring”. Jag tolkar detta som ökad vinst genom varje kvartal framgent. Med ett resultat på 0.5 mijlarder för första kvartalet blir således inte en helårsvinst på 2.5 miljarder någon omöjlighet. Tvärtom, givet att den globala återhämtningen håller i sig ser det högst troligt ut. Dessutom bekräftar Wolf min utsago om att bankens goda likviditet gynnar dem när väl det blir dags att anpassa banken till de nya finansiella reglerna.

Således är Swedbanks aktie något man bör hålla i under flera år framöver. Givet att banken nu vänt till vinst redan i första kvartalet och ser ut att gå mot en miljardvinst för helåret bör också värderingen av banken stiga. Eget kapital är idag 77 kr/aktie medan kursen ligger på 73 kr/aktie (detta skrivs före börsens öppning). En vinstdrivande bank, som bottnat och vänt trenden, bör inte handlas under eget kapital. Lägger man därtill att allt tyder på en vinst om över 2 miljarder och under 13.9 miljarder för helåret bör preffen, enligt rimlig logik, handlas högre än a-aktien framöver. Det ska bli intressant att se om så sker eller om a-aktiens likviditet fortsätter att styra priset för de båda akiteslagen.