Jag får säkert tillfälle att återkomma till mina grafer med mer utförliga beskrivningar. Tills vidare vill jag dock dela med mig av denna som jag tycker sammanfattar situationen i banken rätt väl. Den som är van att läsa diagram bör inte ha några problem att urtyda vad jag vill ha sagt med den.