Analytikernas förväntingar ligger på ett resultat om -350 miljoner ungefär. För inte länge sedan hade jag betraktat detta likvärdigt ett “nollresultat”. Går man från -10 miljarder på ett enda år så indikerar allt under 1 miljard i förlust för 1:a kvartalet att bolaget har alla möjligheter i världen att göra vinst. Men som jag sagt tidigare kommer jag själv att fokusera på några få punkter i rapporten:

1. Reserveringarna för kreditförluster
Dessa vill jag ska landa på under 3.7 miljarder som de var i Q4. Det får gärna landa kring 2 miljarder eller ännu lägre för att stärka trenden.

2. Kreditförlustutvecklingen i Ryssland
Senaste rapporterna har visat en klar ökning av osäkra lån i denna region och det kunde vara skönt att se att trendlinjen åtminstone planar ut.

3. Räntenettot
Jag förväntar mig inte några stora skillnader från förra kvartalet. De flesta analytikerna tror dock på en rejäl försämring här.

4. VD:s ord
Kanske den allra viktigaste punkten i rapporten, och den kan man läsa på första sidan och brukar som mest vara just en sida lång. Vad VD säger imorgon kommer att betyda lika mycket för min långsiktiga inställning som siffrorna. Efterföljande presskonferens blir även den mycket intressant.

Avslutningsvis vill jag poängtera att den dagen banken gör vinst, oavsett hur stor, så bör preffen en gång för alla handlas högre än a-aktien. Det finns dessutom en möjlighet att fler långsiktiga ägare vågar gå in i aktien vilket kan sätta lite köptryck på preffen. Ska man in i Swedbank från dagens nivåer, och planerar att hålla aktierna en längre tid, så vore det väl ändå hål i huvudet om man inte köpte preffen. Men men, kanske vet vi mer om huruvida det är läge att köpa preffen framför a-aktien efter rapporten. Då kan det dock vara för sent också. Eftersom jag har ett mycket stort långsiktigt innehav i banken och ett mycket litet antal a-aktier spelar det inte så stor roll för min del. Trots detta har jag ändå skiftat mina sista a-aktier till preferensaktier. Jag ska ju trots allt inte sälja mina Swedbank på många år. Tyvärr har preffen närmat sig a-aktien mer inför rapporten än tidigare varför jag inte fick så mycket vinst emellan. Faktum är att jag tror att courtaget åt upp den lilla vinst jag fick.