Idag är börsen anförd av AB Volvo. Volvo överträffar även de mest vilda och fantasifyllda prognoser. Marknaden tar det som en ren och skär överraskning, men jag tycker nog att signalerna har funnits där väldigt länge nu. Inte minst då vi närmat oss rapporten och andra bolag i samma bransch har kunnat rapportera stora lyft. AB Volvo behöver man inte någon bred kunskap om för att kunna förstå. Det som gynnar Volvo extra mycket är att man finns på fler områden än bara lastvagnstillverkningen. På bygg- och anläggningssidan finns också cykliska inslag som gynnas extra mycket av konjunkturvändningen.

Något som jag tycker att många småsparare missar i sin iver att hitta raketerna, och som faktiskt har långt mycket mer inverkan på ett bolags aktieutveckling än vad analytikernas prognoser har, är vad VD säger om bolaget mellan rapporterna. Ofta måste en VD förhålla sig mycket diplomatisk till marknaden varför det kan vara svårt att tolka signalerna. Men övning ger färdighet och efter ett tag lär man sig nog hur man ska tolka det som sägs. Det allra mest viktiga att ta reda på är om personen är god för sitt ord. En VD kan ju säga vad som helst, inte minst för att driva upp kursen åt aktieägarna. Men sådant beteende får alltid ett bittert slut, förr eller senare. Nya VD:ar är förstås svåra att bedöma då man saknar historiken som kan verifiera det de säger.

Mitt recept när det kommer till att lyssna på VD:ar är att välja ut några bolag vars produkter man verkligen tror på och där man känner att man vill att pengarna ska jobba. När man hittat dessa finns det förstås många bolag att välja mellan. Precis som man kan sätta sig och analysera en massa intressanta nyckeltal tycker jag det är en viktig ingrediens att ge lite tid för att fundera över bolagets ledning. Klart viktigast är förtroendefrågan för Styrelseordförande men också VD. Nu ska man komma ihåg att det här är personer som man sällan kommer nära inpå livet, utan det handlar om att analysera och granska från ett ganska stort avstånd. Då tycker jag att historiken är det mest intressanta. Hur har VD tidigare uppfört sig, vad har han tidigare sagt och hur har utvecklingen i bolaget sedan framskridit. Dessutom tycker jag att en VD i ett börsnoterat bolag ska äga en stor andel aktier i sitt företag.

När bitarna faller på plats kommer förtroendet för personen nästan per automatik. För att ta Volvo som ett exempel så anser jag att Leif Johansson, som suttit i en mycket framgångsrik ledning under många år och som har utvecklat AB Volvo väldigt väl med tiden har ingjutit ett förtroende för sitt sätt att leda och sköta ett bolag. Kursen har aldrig rusat på obefogade grunder. Leif Johansson verkar inte heller vara den som behöver haussa vare sig själv eller bolaget till skyarna utan verkar vara stabil och trygg nog i vetskapen om att det förr eller senare kommer att visa sig. Han är också införstådd med att aktieägare föredrar en stabil utveckling framför snabba ryck som inte är hållbara i längden. VD:ar som han har inget behov av att övertyga marknaden utan vet att de sitter så säkert i sin position att de kommer att ges den tiden som krävs för att bolaget ska nå de mål de själva är med om att sätta upp. Att jag sedan har personliga reflektioner över Leif Johanssons sätt att agitera sin ståndpunkt i bonusfrågan är en helt annan sak. Min poäng är att tiden har gjort att jag har förtroende för Leif Johansson. Säger han att det är högst osannolikt att Volvo kommer behöva göra en nyemission så tror jag att han talar sanning utifrån den information som han har, vilket är vida långt mer än någon annan har. Skulle det visa sig att han någon gång får fel får man se om det beror på omständigheter eller om det är hans förtroende som blir naggat i kanten. Men än så länge levererar Leif Johansson precis vad han säger. Skuldsättningen ska ner de kommande åren och med dagens vinst bevisar han varför han sa det för ett par veckor sedan etc etc.

Fallet blir förstås mycket svårare när en ny VD tillträder. Även om man har förtroende för en produkt och ett bolag så betyder det ju inte per automatik att den nye VD:n faller in i pusslet som en platsgjuten spelare. Så var till exempel fallet i Swedbank när VD Michael Wolf tillträdde. När hans intåg i banken annonserades visste jag inte alls vem han var. Sedan dess har jag fått lite bättre koll på honom och framförallt följer jag allt han säger och gör i media. Jag skulle vilja påstå att jag läser precis allt som skrivs om honom. Dessutom i så många tidningar som möjligt. Här insåg jag att jag hade en unik chans att bilda mig en uppfattning om VD från scratch.

Med tiden tycker jag att Michael Wolf har vuxit fram som en allt större och mer förtroendeingivande spelar än vad jag först trodde. Ni som läser min blogg vet att jag gjort reklam för “fadersfiguren” Michael Wolf. Ett uttryck som jag först läste i Jon Jonssons blogg (www.finansblogg.com). Jag uppfattar att Michael Wolf har varit sanningsenlig i precis allt han sagt och gjort. Till och med när han först sa att banken var välkapitaliserad för att kort därpå annonsera en andra nyemission. Försvaret till den andra nyemissionen är allt jämt giltigt, till det att motsatsen har bevisats.

Det som nu ska bli allra intressantast att höra är hur de “aktieägarvänliga intressena”, som Wolf har sagt att banken ska börja fokusera på, kommer att ta uttryck. Jag hoppas att man menar en lång och stabil utveckling av banken i precis den riktning som ledningen har aviserat, med fokus på riskminskning och lokalt styrande kontorsnät. Jag anser att kurspotentialen från dagens låga nivåer är så låg att vi nya aktieägare kommer att få vara med på en fantastisk resa även utan de enorma tillväxtmöjligheterna som banken tidigare erbjöd. Man ska inte glömma bort att banken alltjämt finns kvar i baltikum även om fokus för en tid återförs till mer regionala områden. De kommande åren skulle verksamheten i Sverige kunna tryggas samtidigt som man väl efter det skulle kunna återgå till lite mer expansiv inriktning. På dessa närmaste år kanske även marknaderna i Baltikum hinner stabilisera sig något och mogna till sig, varpå en expansion ånyo kan bli aktuell. Detta ligger dock i framtiden och bara i händerna på styrelse, VD och aktieägarna.

Jag vill i alla fall lyfta fram betydelsen av förtroendet för en VD när man investerar i ett bolag. Man investerar trots allt merparten av sina pengar i föhoppningen om att just ledningen är de som ska infria sina förväntningar. Michael Wolf är på god väg att bli en VD med alla dessa goda förutsättningar.