Ofta får man höra att man inte ska “gifta sig” med en aktie. Men egentligen är det förstås så att uttrycket menar att man måste vara öppen för förändringar och inte låsa sitt tankesätt och sin övertygelse om framtidsutsikterna för boldaget.

Eftersom jag är övertygad om att Swedbank är den aktie som har bäst förutsättningar till lägst risk i dagsläget har jag satt mitt stora innehav där. Jag skulle dock inte tveka om det framkom något som på ett radikalt sätt förändrade hela bolagets framtidsbild. Det har jag i och för sig mycket svårt att tänka mig skulle inträffa. I vilket fall som helst har jag valt en fokuserad portfölj som följd av att jag tycker att jag har så goda kunskaper om de bolag jag följer. Säkerligen finns det fler som skulle uppfylla mina krav, men jag har inte kunskaperna om dessa just nu. Utöver mina favoritbolag vill säga.

Mina favoritbolag innefattar en rad bolag som på lång sikt borde kunna uppfylla en mycket stabil intjäning och tillväxt. Till exempel kan jag ju nämna ABB. Att bolaget idag bokstavligen rasar på börsen är inte kul, samtidigt är det beroende på en dålig kvartalsrapport som inte får någon större inverkan på bolaget på lång sikt. Självklart ställer jag mig lite tveksam till nya VD:n, i synnerhet som jag storgillade förre VD:n Fred Kindle. Men än så länge är det inte ens att betrakta som annat än rent brus i kursen. På lång sikt måste ABB ligga i vinnarhålet oavsett vilken utgångspunkt man väljer att ta.

Ett annat bolag som också tillhör mina favoriter, och som jag inte är villig att överge helt, är Nokia. Jag har länge trott på bolaget och gör så fortfarande. Men jag ska ärligt säga att dagens rapport petar in första gruskornet i maskineriet och tar mig ett litet ynka steg närmare att faktiskt “skilja mig” från aktien. Bolaget lever inte upp till förväntningarna, och det som stör mig allra mest är att bolaget inte säljer fler mobiltelefoner. Med tanke på hur långt konjunkturvändingen tagit oss i andra bolag, samt att Indien ligger så pass mycket före att man till och med börjat höja styrräntorna, så trodde jag nog att volymerna skulle ha ökat utan att marginalerna kunnat hänga med. Jag förstår om det fortsatt råder hård press på marginalerna givet det betydligt hårdare finansklimatet.

Min stora fråga är förstås om Nokia verkligen klarar av konkurrensen från Apple och de asiatiska märkena. Apple tar stora delar av premiumsegmentet medan de asiatiska tillverkarna, som t.ex. LG, ligger på samma marknad som Nokia. Eftersom jag själv är mycket mobilintresserad kan jag bara bekräfta att det faktiskt, mig veterligen, inte har släppts mycket nytt från Nokia på både premium eller budget-sidan som har något utöver det vanliga att erbjuda. Jag hänger inte alls med i LG’s utveckling men tar för givet att de närmar sig Nokia i många hänseenden.

Om Nokia ska hänga med på mobilmarknaden utan att kursen går i botten behöver man spotta upp några nya storsäljare ganska omgående. Annars finns risken att bolaget befinner sig i en längre svacka. Nokia är fortfarande ett bolag jag tror på, på lång sikt. Men sikten blev något längre idag.

Både ABB och Nokia får man säga slaktas hårt på en i övrigt fallande börs, vilket kanske förstärker fallet något. För den långsiktige tror jag dock fortfarande att det råder köpläge i båda dessa aktier inom bara några dagar, i synnerhet beträffande ABB som alltjämt är världsledande på nästan alla sina områden. När väl en dålig rapport släpps tenderar kurserna att leta sig nedåt ett par dagar till. Så det stora köpläget kanske ligger framför oss!?