Finans har ju gått extremt bra, ruskigt bra, i USA under ett par veckors tid. Att stora concerner som Bank of America och GSI (undantaget valda delar) har gått så starkt betyder en hel del bra saker även för den svenska banksektorn:

1. Stora banker är välbevakade men ändå inte nödvändigtvis “rätt” värderade.

2. Konjunktursiffror och bolagsrapporter visar att konjunkturen tar mer fart än man trott, vilket skapar intjäning för bankerna på sikt, kanske redan nu.

3. USA-bankerna som ligger lite tidigare i konjunkturen ser uppenbarligen redan nu ut att tjäna rätt stora belopp igen. Denna utveckling når snart Sverige och sedan vidare österut. Då har vi två kraftiga lyft, beträffande Swedbank’s intjäning, att se fram emot.

Förr eller senare, och definitivt i takt med att konjunkturen vänder kommer placerare som söker tryggare avkastning att åter inse vilket kap bankerna kan vara. Man köper än idag Swedbank med 6.8% direktavkastning för preferensaktien 2012. Alltså ca 3.5% per år och fortfarande markant bättre än bankräntan, men ändå exklusive kurspotentialen. Det fina är dock att om saker och ting stabiliserar sig, vilket de definitivt har potential att göra fram till 2012, så lär nog utdelningen öka för båda aktieslag, och då finns det dessutom eventuell extrautdelning längs resan, för att inte tala om avknoppning av delar av Ektornet AB som kanske är värt ca 5 miljarder.

Det är uppenbarligen så att potentialen är stor i Swedbank, men att marknaden ännu värderar omedelbar avkastning något högre än långsiktighet. Det i sig är ju bara en bekräftelse på att “marknaden” förväntar sig en fortsatt bra utveckling på börsen.