Blankningen på börsen har ökat senaste veckan. Men i Swedbank har det varit relativt återhållsamt med en modest ökning om 80.000 aktier. Totalt är nu 20.7 miljoner aktier tillgängliga för blankning. Det är förhållandevis många aktier med tanke på att rapporten närmar sig. Dock antar jag att en del kommer att köpas tillbaka denna vecka som är sista veckan som vi hinner få statistik för inför rapporten.