Det är glädjande att oljepriset verkar stabilisera sig i en uppåtgående kanal. Det innebär att Ryssland drar in pengar igen och att det ryska konsumptionssamhället snart kan få snurr på hjulen. Allt som pekar i denna riktning är förstås bra nyheter för Vostok Nafta som är ett bolag i djupt beroende av att samhällsekonomin i Ryssland tar fart. För att detta ska ske krävs ett hyfsat normaliserat oljepris, gissningsvis kring dagens nivåer på mellan 80-90 dollar/fat. Jag tror inte att oljepriset kommer att stiga i raketfart inom närtid då till exempel OPEC lär höja produktionen så fort efterfrågan tar fart. Tjänar man 80-90 dollar/fat är man nog rätt nöjda och kommer således att öka produktionen för att kunna hålla priset inom detta intervall. Åtminstone sålänge det inte råder någon brist på olja. Om Peak Oil slår igenom kan det bli enorma prishöjningar till det att världen har kommit på andra energikällor som konkurrerar ut den dyra oljan. Detta lär för övrigt ske förr eller senare oavsett oljepriset givet den klimatdebatt som blivit så vanlig på sistone.

Oljepriset har idag nått nivåer som i det närmaste kan sägas utgjorde snittet för oljepriset genom hela den föregående högkonjunkturen. När oljepriset stod på sin topp vid ca 147 dollar/fat stod Vostok Naftas kurs i 117 kr (korrigerat för en NE). Oljepriset har nu återhämtat halva fallet medan Vostok Nafta handlas till 36 kr och således har ca 28 kr kvar till en normaliserad värdering. 28 kr motsvarar alltås en ytterligare kursuppgång på ca 78%.

Förklaringen till detta ligger förstås i att Vostok Naftas innehav inte är fokuserade på olja och därför inte går att jämföras hur enkelt som helst på detta vis. Däremot skulle jag vilja påstå att det är fullt rimligt att säga att Vostok’s målkurs är 58 kr på lite längre sikt givet att dagens oljepris står sig. Med 15% avkastning per år, dvs klart bättre än snittet för börsen, kommer det således att ta mellan 3-4 år innan kursen når 58 kr. Frågan man då bör ställa sig är om det är värt att vänta denna tid givet den högre risken att placera sina pengar i Ryssland? Nästa intressanta fråga är förstås om man tror att det kommer att ta 3-4 år för värderingen att nå dessa höjder? Jag tror personligen att det kommer att gå mycket snabbare än så.