Järnmalmspriset har uppmärksammats rejält sedan BHP Billiton lyckats omförhandla sina leveranskontrakt med några asiatiska stålproducenter. Järnmalm är den viktigaste insatsvaran i stål och priserna ser nu ut att skjuta i höjden. Inte minst har BHP Billiton lyckats omförhandla kontraktens varaktighet från 1 år till ett kvartal och därmed brutit en 40-årig trend på marknaden, man har även lyckats fördubbla priset på järnmalm, vilket får anses vara extremt i dessa tider.

I mina skapar detta ett stort problem för ett av mina favoritbolag, SSAB. Bolaget köper naturligtvis stora mängder järnmalm och måste på något sätt skyffla över kostnaderna på kunderna. Eftersom detta kan ta tid skapar det viss press på bolagets marginaler. Det som ligger i den positiva vågskålen är att BHP Billiton, i och med att de fått igenom sina krav, visar att man tror att den globala stålmarknaden kommer att växa något oerhört framgent. Det är i alla fall min tolkning av att de asiatiska stålbolagen dessutom gått med på dessa dramatiska höjningar. Detta bådar förstås gott för stålbolagen även om insatsvarorna blir dyrare och talar om möjligt ganska mycket för SSAB på lite längre sikt. På kort sikt är det däremot lite mer tveksamt om de lyckas lämpa över de fulla kostnaderna på kunderna, det tror inte jag.

Marknadens dom är att man likväl handlar upp SSAB idag med nästan en hel procent trots att OMX ligger och väger med tyngpunkt på minussidan. Kanske är det så att marknaden ser signalerna om den ökande framtida efterfrågan på stål som betydligt viktigare? Det får vara min kortsiktiga tolkning i alla fall och befäster i så fall bara teorin om att stålbolagen går en mycket ljus framtid till mötes.

Det ska bli intressant att se vad prishöjningen på järnmalm kan betyda för övriga metallers prisutveckling. Min tro är att samtliga basmetaller kommer att handlas upp, och kanske kan det vara en bidragande orsak till prishöjningarna vi nyligen sett på både koppar och zink. Åter ser det ut som om även koppar- och zinkproducenter i så fall går en ännu ljusare framtid till mötes, och åter känns det som om rekommendationen att köpa just gruvbolagen ligger helt rätt i tiden.