Senast i raden är det nya EU-regler som sägs riskera att bolagets hela kapital riskerar att dräneras. Jag är inte insatt i företaget och lämnar därför analyserna åt någon annan. Men visst känns det som om i princip allt pekar käpprätt åt skogen för SAS just nu. Undrar hur mycket ett företag som i princip är fullständigt dränerat på kapital och expansionsmöjligheter är värt på den öppna marknaden? Förmodligen inte mer än flygplanen och ett mycket modest goodwill-värde!

Finns det någon som tror på bolaget? Vid förra nyemissionen avstod självaste VD:n att fullteckna sig? Upprepas mönstret även denna gång? Med största sannolikhet skulle jag tro att det gör det.