De med bäst insyn i den svenska bolånefällan avfärdar ryktena om att vi går en bostadskrasch till mötes. De som driver pressen däremot gottar sig i att trycka upp skrämselscenarion och nästan hetsa folk till dåliga affärer. Handelsbanken anser att räntan under kommande högkonjunktur kommer att stanna på 6%. Nordea anser att risken för en bolånebubbla är betydligt överdriven. Ändå anser 7/10 att grannen måste ha överbelånat sig och förmodligen sitter risigt till när räntorna höjs, allt medan de själva anser att de har full koll på sin egen ekonomi.

Var är då denna statistik inhämtad? Är det bara från Storstäderna eller kommer det bidrag från landsbygdens befolkning också? Det får vi förstås inte veta i de artiklar vi läser.

Min personliga inställning är att de stora problemen uppenbarar sig en bit över 6%. Många som köper bostäder har varit “inne i svängen” ett par år och har också varit med när räntan var på strax över 6% för lite drygt två år sedan. De flesta kan räkna ut vad en ökad räntekostnad innebär för den privata ekonomin. Min personliga uppfattning är att de allra flesta vet att det blir tuffare tider, även om inte alla är medvetna om att de inte ens kommer att kunna åka till “billiga” thailand när väl räntorna står som högst. Men jag tror fortsatt att de allra flesta vet att de kommer att “överleva” när räntan når en bit över 6% också.

För de svenska bankerna är detta rena julafton. Svenskarna spenderar mer och mer av sin lön på sitt boende och det skapar bolånesituationer med mycket goda panter och höga räntekostnader. Handelsbanken som är överlägset mest konservativ i sin utlåning av de svenska storbankerna har mycket höga marginaler då de beviljar sina kunder lån. Det är också ett av skälen till att just Handelsbanken klarat sig bäst genom krisen. Men likaså är alla dagens aktörer väl medvetna om riskerna och jag tror inte att det kommer att bli samma marginalpress framöver som det varit tidigare. De flesta banker kommer att generara otroligt bra vinster när dagens kreditförluster är avklarade, oavsett om lånestocken utökas eller inte. Där har kanske Swedbank den allra största resan framför sig. Inte bara är man störst på bolånemarknaden i Sverige, utan man har också ett resultat som i dagsläget är oerhört pressat av kreditförluster. Förluster som med tiden kommer att klinga av och bidra till uppvisande av större och större vinster. Väljer banken att inte utöka lånestocken, dvs att expandera sin utlåning, oavsett om det är på den svenska marknaden eller internationellt, kommer kassan att byggas upp till orimliga proportioner ganska snabbt. Det finns en klar “risk” att banken kan bli överkapitaliserad om några år, även om det införs hårdare kapitaliseringskrav på bankerna. Med ökad kapitalisering och avtagande expansion kommer kassan att växa. En kassa som bankerna har en god van av att dela ut till sina aktieägare.

Jag pratar ofta om att siktet är inställt på full pott för preferensaktien till senast 2012, men att det finns möjlighet till utdelning redan 2011 om banken gör lite vinst. Den fulla potten jag pratar om är den nivå som preferensaktien har förtur till utdelning, dvs upp till 4:80 kr. Det betyder ju inte att banken inte kan dela ut betydligt mer än så 2013 eller ändå senare kanske. Snarare är det tvärtom. Sammantaget att bolånemarknaden växer, att kreditförlusterna avtar och att banken inte behöver lika mycket kapital för expansion, varken öster- eller söderut, gör att jag vågar tro att Swedbank kommer att bli väldigt välkapitaliserad en vacker dag. Redan idag har Wolf gång på gång på gång uttryckt att det ser mycket ljust ut för banken med avseende på kapitaliseringen. Mycket tack vare nyemissionerna, men dessa kommer på sikt att försvinna ur folks medvetanden och slutligen är det bara intjäningsförmågan som åter är relevant.

Ett Swedbank som tjänar 20 miljarder om året skulle utan problem kunna behålla utdelningspolicyn om att dela ut 40% av vinsten till aktieägarna, dvs ca 7 kr/aktie. Ett Swedbank som inte har för avsikt att växa i närtid skulle med lätthet kunna dela ut 50% av vinsten, eller motsvarande 8:50 kr/aktie. Sträcker man sig så långt som att dela ut 60% av vinsten är vi uppe på 10 kr/aktie, och trots utdelningarna skulle bankerna alstra kapital som de kan använda för andra ändamål.

Svenska banker är några av de mesta aktieägartrogna storbolagen vi har i Sverige. Tillika har de en lång historik av mycket stabila utdelningar till sina aktieägare. Eftersom mitt mål är att en vacker dag få mer i utdelning än min egen årslön via jobbet så inser man snabbt att en utdelning om så lite som 4:80 kr för varje aktie som införskaffats till ca 21 kr i GAV (korrigerat för senaste NE. Innan låg GAV på 25 kr) snabbt kommer att generera en mycket fin årlig stabil direktavkastning. Och då tar jag inte ens hänsyn till eventuell kursökning. En kursökning som bara det senaste året varit mer än 300%.