Idag publicerar DI.se en mindre artikel om den prognostiserade räntebanan (styrräntan/reporäntan) där centralbankens bedömning är att “normalräntan” ligger kring ca 4%. Handelsbanken menar att om 4 procent är normalränta och dagens nivår är 0-ränta så måste extremfallet bli 8%, en nivå som i princip helt utesluts av Handelsbankens analytiker som därför menar att “normalräntan” istället borde anses ligga kring 3% och att 6% bör vara ett rimligt tak.

Jag trodde nog att vi skulle kunna se betydligt högre räntor än 6% framöver, men ingen blir förstås gladare än jag om det inte blir så. I vilket fall som helst säger detta oss en hel del om förändringen i den svenska penningpolitiken sedan 80-talet. Intressant, minst sagt!

Artikeln kan ni läsa här.