Det börjar bli ett återkommande tema att jag noterar nivåerna för de aktier som jag på lång sikt funderar på att vikta över till. Inte i dagsläget, men kanske den dagen på Swedbank börjar nå en rimlig värdering. Ett av de bolagen är Axfood.

Axfood kunde i fredags handlas till 217 kr, en nivå som jag tycker ser ganska attraktiv ut även på kort sikt. Axfood har en stabil direktavkastning som i år har höjts från 8 kr till 10 kr, en trend som säkert kan hålla i sig. Buffet säger bland annat att man ska leta bland bolag som har en historik av att hela tiden klara av att öka sin utdelning.

Jag tror att Axfood kan klättra till ca 240 kr inom ganska kort. Utdelningen på 10 kr kommer att kapa kursen med lika mycket, men jag tror ändå den återhämtar sig rätt kvickt efter detta.

Ser man på HM så har klädkedjan handlats upp väldigt mycket sedan konkurrenternas rapporter har överträffat marknaden. Likaså lär den nära förestående utdelningen skapa visst intresse för aktien. I princip kan ju den som står utanför aktien investera just innan utdelningen och på ett år i princip hinna med två utdelningar plus eventuell kursuppgång däremellan.

Jag tycker personligen att detta med utdelningar är mycket attraktivt. I synnerhet om man hittar sina bolag bland de mer konjunkturokänsliga där man kan få både kurspotential och utdelning på sikt. Axfood, HM och Swedbank är några bra exempel på bolag jag verkligen tror på ur detta perspektiv.