En av de häftigaste diskussionerna som dök upp inför Q4-rapporterna var hur den låga räntan skulle pressa räntenettot för bankerna.

Räntenetto, provisionsnetto och tradingintäkter är de huvudsakliga intäkterna för våra banker. Av dessa är räntenettot den mest jämna och stabila intäkten, därmed också den lättaste att beräkna på förhand. Men då styrräntan är mycket låg minskar spreaden mellan in- och utlåningsräntorna vilket pressar bankens marginaler. Därför är det av intresse för våra banker att räntan är någorlunda hög, men självklart inte så hög att kunderna inte klarar sina betalningar.

Nyligen kommenterade Falkengren SEB’s räntenetto. “1% höjning av styrräntan, allt annat lika, innebär 1.3 miljarder i ökat räntenetto”. Denna siffra anges på årsbasis och betyder således dryga  300 miljoner på kvartalsbasis. 300 miljoner är ingen stor summa, åtminstone inte avgörande för om man ska investera i banken eller inte. Att denna summa skulle ha minskat extremt mycket mellan Q3 och Q4 är förstås lite överdrivet med tanke på att räntorna varit extremt låga under en betydligt längre tid än så. Däremot tycks marknaden behöva nya saker att fokusera på varför just detta lyftes fram som ett tydligt exempel på varför kurserna borde tryckas ner lite till.

Jämför man med Handelsbanken så har deras räntenetto minskat på ungefär samma sätt som för Swedbank och SEB, men där tycktes inte marknaden bry sig nämnvärt mycket om intäktsminskningen.

Ser man däremot till hela räntebanans utveckling med fallande räntor från nästan 7% till dagens ränta blir intäktsförlusterna förstås ganska stora. Men det förtar fortfarande inte det faktum att det är en överdrift att jämföra detta på kvartalsbasis.

Räntorna kommer att gå upp och likaså bankernas vinster därav.

Men Annika Falkengren sa flera intressanta saker. Bland annat sa hon att företagsmarknaden inte alls har kommit igång på det sätt som banken och många andra aktörer hade förväntat sig. Detta kommer självklart att sätta stora spår på intäktssidan för företagsbanken SEB. Om företagsmarknaden i Sverige står still så lär den stå än mer still utomlands med tanke på att Sverige trots allt är ett exportland med produkter i världsklass och därför borde vara mer konkurrenskraftigt än många andra länder.

Swedbank är som bekant klart mer inriktade på bolånemarknaden än företagssidan, även om man självklart har väldigt många företagskunder. Sammantaget bör i alla fall inte Swedbank drabbas fullt lika hårt av en stillastående företagsmarknad som t.ex. SEB. Att Swedbank i första hand är inriktade på bolånemarknaden och således har några av de bästa panter man kan tänka sig medför två kontroversiella saker:

1. Man tjänar inte lika mycket på sina privatlån som på företagslånen.
2. Man drabbas inte lika hårt av företagskonkurser.

Sammantaget är detta en bra sits att sitta i just nu. Den svenska bolånemarknaden expanderar för varje månad, framförallt i Stockholm och ser fortfarande ganska stabil ut. Åtminstone sålänge räntorna är låga. På längre sikt är hus och hem något som varje människa försöker att försvara in i det sista, och inte många ger upp sitt hem i första taget. När räntorna stiger blir fler och fler kunder försiktigare i sin spendering vilket kommer att drabba väldigt många företag på sikt. Dett anges också som ett av skälen till att konjunkturen kan bli ganska segdragen denna gång. Men för banken innebär det egentligen, enligt resonemanget ovan, endast högre intäkter. Sålänge kunderna har råd att betala kommer bankerna att tjäna stora pengar. Dessutom, inte att förakta, med krisen i färskt minne kommer de flesta bankerna att höja sina marginaler, både snabbare och med bredare marginaler än tidigare. Under senaste högkonjunkturen rådde en oerhörd prispress på banklån. Alla banker slogs om bolånekunderna. Detta kommer vi inte att få se i samma utsträckning. Alla banker är medvetna om att de kommer att tjäna stora pengar upp till en viss gräns. Därefter hotar nya krasher. Med största sannolikhet kommer bankerna att vara betydligt mer på sin vakt denna gång. Med allra största sannolikhet kommer bankerna även att buffra upp ganska mycket kapital för att kunna täcka potentiella kreditförluster i framtiden. Med allra största sannolikhet är det vi kunder som får stå för notan.

Vi har inget val än att nyttja bankernas tjänster, åtminstone inte om vi vill fortsätta köpa lägenheter och hus i mångmiljonklassen. Det vet bankerna, liksom bensinmackarna vet att vi behöver bensinen oavsett priset. Som kund kan man inte göra mycket åt situationen. Bankerna roffar åt sig oavsett konjunktur. Det har de alltid gjort och kommer alltid att göra. Det är alltid de med pengarna som har mest makt och det är alltid dem som styr och ställer. Inget kan vi enskilda konsumenter göra åt detta.

Förutom att köpa aktier i dessa bolag förstås !!

Köp bankaktier för alla pengar ni sparat på de låga räntorna under lågkonjunkturen och sälj av dessa i takt med att ni behöver pengar till räntekostnader och amorteringar. Inte nog med att ni får 4% i direktavkastning som bara det kommer att täcka räntekostnaderna hemma rätt länge, utan så fort räntorna börjar höjas kommer bankerna tjäna snuskigt mycket pengar igen och era aktier kommer att vara värda betydligt mer. Liksom det högst troliga scenariot att utdelningarna kommer att höjas också.

Förbanna inte mörkret, var proaktiv och tänd ett ljus istället !!