Idag upprepar Wolf att han tror på vinst för Swedbank för 2010. I ett uttalande säger han:

“Vinstförhoppningen baserades främst på kreditförlustraden, inte i en förbättring i vinsten före kreditförluster”.

Det är min mening att vinsten inte “beror” på avtagande kreditförluster, utan att banken reserverat “för mycket” av sina tidigare vinster för att täcka upp de kommande kreditförlusterna. Om man sedan väljer att kalla nyemissionspengar för vinst eller inte är en annan fråga. Intjänade är de i alla fall av antingen banken eller av oss aktieägare.

Men men, man ska inte fastna i detaljerna. Dagens besked är inget annat än en upprepning av vad vi redan visste även om det ger säljarna modet att höja sina säljkurser just idag. På sikt är trenden solkar, det blir fin vinst 2011 !! Utdelningen 2012 och 2013 bör således under alla omständigheter bli full pott om minst 4:80 kr för varje preferensaktie.