Diskussionerna om vindkraftverken har verkligen delat folket, politikerna och, inte minst, investerarna. Vindkraften har jag en känsla av fick väldigt mycket uppmärksamhet för ett tiotal år sedan och lovades en mycket ljus framtid. Men i takt med att det börjar gå upp för allmänheten hur lite el de faktiskt producerar, främst beroende på att verkningsgraden är så liten, samt att de vindkraftparker som finns idag till stor del har byggts med subventioner, bidrag och förhoppningar om framtiden, så börjar nog många parter inse att vind kanske inte är framtidens energikälla. El är enligt mig framtidens energi, men den kommer nog inte att produceras av stora fula jättelika väderkvarnar såvida inte just verkningsgraden dramatiskt förbättras. Idag är det ju nästan så att det åtgår mer energi att bygga kraftverken än vad de själva genererar. Något överdrivet, men inte långt ifrån sanningen.

Jag skulle kunna skriva långa essäer om varför vi ska ha fler kärnkraftverk, men det tänker jag inte göra, däremot vill jag bara åter understryka att el är bland de mest miljövänliga energierna, om inte den mest miljövänliga energin, vi har i dagsläget. Däremot bör vi se över hur den ska produceras. Personligen tror jag långt mer på utvecklingen av solceller framför utvecklingen av vindkraftverk. Vågkraft har jag hört spås en fin framtid, men jag tvivlar på att den skulle generera så hemskt mycket mer eller bättre el än vad ett kärnkraftverk gör. Hur som helst är energifrågan en spännande diskussionsnöt och det ska bli väldigt intressant att se vilken väg vi till slut kommer att vandra.

Ett som däremot är säkert är att ABB har en stor marknad med god intjäningsförmåga, för oavsett om man väljer vind, vatten eller kärnkraft som källa för elen så måste den på ett eller annat sätt transporteras till kunderna. Så köp ABB om ni är långsiktiga.