Kosmetikabolaget Oriflame har gått som tåget. Jag köpte aktien udner 200 kr som ett kortsiktigt innehav och sålde vid ca 45% vinst. Idag kan man förstås tycka att det var lite för tidigt.

Det intressanta med Oriflame är i alla fall att man riktar sig till privatkunder i Ryssland (och några andra tillväxtländer) och att man fortfarande lyckas växa. Det måste betyda att de grupper i ryssland som har pengar att lägga på smink antingen inte blivit lika hårt drabbade av lågkonjunkturen eller helt enkelt prioriterar sitt utseende framför mycket annan konsumption. Jag tror själv på det sistnämnda. Utseendefrågor är viktiga och tycks bara bli viktigare för den breda massan. Alla vill vara snygga och se bra ut.

Den nya trenden som anammats av jättar som t.ex. Nike är att göra reklam via vissa “ambassadörer”. Vitsen är att vanliga personer ska informera sina vänner om hur bra en viss produkt är, och eftersom vi konsumenter litar mer på våra vänner än reklam på tv:n så är sannolikheten större att vi köper just den produkten. Att sälja smink via ungefär samma system, jmf t.ex. TupperWare Partyn, är inget annat är föregångaren till detta system som många stora bolag nu börjar använda sig av i högre utsträckning.

Oriflame säljer via ett liknande system, och visst kan det vid första anblick kännas som en form av pyramidspel. Samtidigt är idén genial, i synnerhet på marknader där den massmediala reklamen inte är lika utbredd som i västvärlden, och visst bör det finnas potential att sälja smink till dessa regioner. I takt med att den breda massans välstånd stiger bör också viljan att konsumera som de mer välbeställda öka. Trenden är likadan inom alla tillväxtländer, ja till och med inom de allra flesta länder också, oavsett om det är tillväxtländer eller välutvecklade länder. Skillnaden i tillväxtländerna är att medelklassen ofta är väsentligt mycket större än i västvärlden. Kan man sälja till detta segment, och lyckas, så lär framgångarna bli desto större. Något som alltså Oriflame tycks lyckas med.

Om det inte vore för att jag inte kan ett jota om smink skulle jag inte tveka till att ha en större post i bolaget som för övrigt verkar vara mycket välskött. Förutom den enorma tillväxten verkar bolaget dela ut en hygglig direktavkastning på runt 3%. Det kan tyckas vara en mycket lockande kombination och kanske gör man bäst i att bli lite mer påläst om smink!?