Jag skrev nyligen till IR-chefen på Swedbank, Johannes Rudbeck, för att försöka ta reda på hur det kommer sig att Michael Wolf och Göran Bronner köpt en stor mängd a-aktier och inte preferensaktier. Det visar sig dock att de båda köpt aktier helt privat och inte via något incitament- eller bonusprogram via banken. Därmed blir det ju ännu svårare att tyda varför de köpt a-aktien och inte preferensaktien. Samtidigt kunde inte Johannes Rudbeck svara för hur de båda agerar i privata affärer, varför jag idag skickade ett mail direkt till Michael Wolf och frågade. Endast en timme senare fick jag svar, mycket imponerande. Däremot svarar Michael Wolf fortfarande inte på frågan. Jag antar att man får tolka det som att han helt enkelt inte vill förklara sina privata affärer, och det får man förstås respektera med viss rätta. Dock känns det fortfarande som om gåtan är olöst och att den alltjämt gäckar mitt intellekt.

——————————————————————————————————————————————————————–

Hej Nils
 
..och tack för ditt mail.
 
Jag deltar inte i några incitament program i Swedbank utan har bara fast lön samt premiebaserad pension, dvs alla aktieinvesteringar i Swedbank har jag gjort med mina egna pengar. Att äga aktier i det bolag som jag jobbar för är en självklarhet.
 
Mina aktieinvesteringar i Swedbank ser jag som långsiktiga, vilket matchar väl hur vi angripit de utmaningar vi stod inför under 2009.
 
Lycka till med din blogg och tack för ditt stöd
 
Hälsningar
 
Michael