Blankningsstatistiken från i måndags visar att antalet blankade Swedbankaktier minskat med dryga 2.5 miljoner och totalt är nu nästan 27 miljoner tillgängliga för blankning. Det är fortfarande en fasligt massa aktier som ska återköpas vad det lider. För stockholmsbörsen som helhet minskade antalet blankade aktier med drygt 4 miljoner aktier till totalt ca 345 miljoner aktier.