Nu ska jag avslöja några av mina funderingar kring den nya kontoformen som verkar vara under utformning.

Som bekant har Mats Odell nämnt att det nya “Allemanskontot” ska ha samma funktion som dagens kapitalförsäkringar, med undantag för två saker:

1. Man får själv stå som juridisk ägare till sina aktier, och därmed äta snittar, räcka upp handen och bua på stämmor.
2. Skattereglerna kan bli annorlunda då man vill täppa till kryphålen.

Punkt ett kräver inte närmare förklaring. Det är ju bra om man kan representera sina aktier om man vill.

Punkt två däremot tåls att fundera över. Mats Odell har uppmärksammat möjligheten att sälja av hela sitt innehav innan årsskiftet, flytta pengarna, för att sedan, direkt efter årsskiftet, flytta tillbaka pengarna och köpa tillbaka sina aktier och därmed undgå hela schablonbeskattningen. Istället funderar man på att mer kontinuerligt beskatta innehavet. Hur detta skall gå till är ännu oklart men förslaget väntas ändå bli klart i år och därmed får vi svar på hur beskattningen skall gå till.

Nu är frågan: Kommer man kunna ändra reglerna för de kapitalförsäkringar som redan finns idag? Kommer man kunna avskaffa de befintliga kapitalförsäkringarna och därmed tvinga folk att byta sparform eller på annat sätt tvinga folk bort från denna sparform? Om svaret är nej på båda frågor, vilket jag tror är det rimliga att antaga, så uppenbarar sig ju en mycket intressant möjlighet, eller vad sägs om att man som privatperson har två konton. En kapitalförsäkring och ett allemanskonto. Man sparar kontinuerligt i sin KF, men, och det är här det kommer ett stort MEN, inför årsskiftet säljer man av sina aktier och köper omedelbart tillbaka dem i sitt allemanskonto (kan ta några dagar att flytta pengarna, men kan också gå på ett par timmar). På så sätt slipper man “stå utanför marknaden”. Efter årsskiftet säljer man åter av innehavet i allemanskontot och flyttar tillbaka till KF. Då skulle man kanske betala en liten skatt för de dagar som pengarna/värdepapperna varit på Allemanskontot, men eftersom det bara är några få dagar så borde skatten rimligen bli mycket mindre. Visserligen tillkommer lite courtageavgifter också.

Frågan är hur det juridiska regelverket kring detta kommer att bli. Förmodligen täpps kryphålen till på något sätt. Men håll med om att det är en lockande tanke att undgå skatten utan att på något sätt göra något olagligt. Nätmäklarna lär jubla då de får extra courtageintäkter kring årsskiften.

Vi får väl helt enkelt se med tiden. Men jag har redan öppnat ett par extra KF-konton, just in case…