Som ni vet kan man omvandla sin Swedbank preferensaktier till a-aktier vid två tillfällen per år, februari och augusti. Enda villkoren är att samtliga preferensaktier i samma depå måste omvandlas. Processen tar ca 2v under vilka man alltså inte kan handla med aktierna.

Enligt prospektet för emissionen 2008 emitterades 257,7 miljoner aktier. Sedan dess har det funnits två tillfällen att omvandla aktier. Vid första tillfället omvandlades 39 miljoner aktier och vid andra tillfället 12 miljoner aktier. Möjligen säger oss detta att de långsiktiga ägarna har ökat i takt med att framtiden ser stabilare ut för banken. För oss som sitter på preferensaktien är det förstås oerhört glädjande att det finns de som vill omvandla sina aktier överhuvudtaget då det blir ännu färre aktier att dela utdelningen på.

Som exempel kan nämnas: För att preferensaktien ska få 4:80 kr i utdelning behöver banken dela ut 1.2 miljarder, om det finns 258 miljoner preferensaktier. Det betyder att banken, för att stå fast vid sin utdelningspolicy om 40% av vinsten, måste göra ett rörelseresultat på 3.1 miljarder. Men eftersom antalet preferensaktier idag har minskat till 207 miljoner behöver banken bara dela ut 994 miljoner, vilket då motsvarar att de måste göra en rörelsevinst på 2.5 miljarder.

Kontentan är att det är mycket positivt för alla preferensaktieägare ju fler preferensaktier som omvandlas då sannolikheten att få högre utdelning ökar.

Enligt SME Direkt’s sammanställning väntar sig analytikerna i snitt en vinst för 2010 på 485 miljoner, vilket skulle ge ca 194 miljoner för utdelning, alltså nästan 1 kr/pref.aktie.

Jag tillhör dem som hoppas och tror att Swedbank ska kunna göra en något högre vinst än så och därmed kunna ge preferensaktien lite högre utdelning.