Det är lite populärt att se hur insynspersonerna köper/säljer i det egna bolaget. Men vad som kanske säger mer är väl hur många aktier de har i det egna bolaget. Om en person köper/säljer 50.000 akiter, men har över 2.000.000 akiter i sin depå så säger ju inte transaktionen lika mycket som storleken av innehavet.

Eftersom man kan tro att registrerade insynspersoner har nyckelbefattningar ligger det också nära till hands att tro att många av dem tjänar rätt bra med pengar. Med hög inkomst bör man vidare kunna anta att flertalet av dem sparar i aktier, i synnerhet de som jobbar inom finansbranschen.

Jag har nu ägnat mig åt att kika igenom hela listan på 152 registrerade insynspersoner på Swedbank. Listan har jag hittat på Finansinspektionens hemsida. Några av de som har riktigt många aktier är följande:

Bronner, Göran – 140.000
Wolf, Michael – 77.500
Sundström, Anders – 27.000
Raasukke, Erkki – 24.000
Stålberg, Carl-Eric – 22.500

De som sedan äger flest aktier är ca 5 personer med innehav om ca 10.000 aktier, därefter är listan nästintill tom. Skulle man räkna bort alla med innehav mindre än 2.000 aktier tror jag faktiskt listan skulle bli helt tom. Alltså, ca 10 av 152 registrerade insynspersoner har innehav större än 2.000 aktier.

Min åsikt är att det är patetiskt dåligt av dessa insynspersoner att inte spara mer pengar i det egna bolaget. De flesta av dem bör ha haft någon form av insikt om att 18 kr/aktie var väldigt billigt och därmed vara villiga att lägga minst 36.000 kr på köp av aktier. Men eftersom de inte gjort det undrar jag hur de har resonerat? Den första frågan jag kommer att tänka på är om de överhuvudtaget är kompetenta nog att förstå detta med sparande i aktier? Nästa fråga är om de överhuvudtaget förstår vad det innebär att driva ett aktiebolag och skapa mervärde åt aktieägarna? Det är trots allt åt aktieägarna alla anställda jobbar. Om de inte förstår att det är aktieägarna som bör stå i fokus så har man missat en stor del av poängen i att driva ett AB. Jag har full förståelse för om “fotfolket” på ett företag högaktningsfullt skiter i aktieägarna och kanske bara bryr sig om att få in sin månadslön och mat på bordet. Men för personer i ledningsroller bör resonemanget vara ett helt annat.

För en tid sedan skrev jag att jag tyckte det var ganska få miljonärer i Sverige, trots att det bör finnas ganska många med väldigt höga inkomster. Detta är bara ytterligare ett bevis i raden på att folks vanor håller på att bli väldigt dyra. Jag själv är inget undantag. Det är lätt att se hur livsstilen snabbt har förändrats sedan studentåren.

En tanke till…
det kan ju vara så att fler än jag handlar i en KF och då syns förstås inte innehaven!? Vad tror ni?