Det enda skälet till att vara långsiktig i Millicom är för att kursen har en tendens att vara ganska volatil. Frånsett detta tror jag att Millicom är ett ypperligt exempel på bolag som kommer att gå väldigt bra framöver tack vare att man riktar sig till den breda massan snarare än de mest högavlönade. Millicom erbjuder mobilabbonemang i en rad tillväxtländer från Sydamerika och Afrika till Asien. Med undantag för ett par år under finanskrisen har bolaget visat att man har starka kassaflöden och en tillväxt som varit helt otrolig. Sedan en tid tillbaka bytte man VD och annonserade samtidigt att man planerar att expandera på sina befintliga marknader där man är etablerade snarare än att omedelbart, i dessa mindre investringsvänliga tider, fortsätta med några osäkra högriskprojekt. Mycket klokt säger jag då jag tror att Millicom redan finns etablerade på marknader som fortfarande har enorm ytterligare potential att knyta nya kunder till sig.

Jag skulle vilja likna min tro på mobiltelefonin som den jag har beträffande el. Det är något som få människor kan producera själva, men som alla ändå kommer att bli beroende av. Dessutom är varken el eller mobiltelefoni nödvändigtvis dyr när väl de initiala uppbyggnads- och infrastrukturmässiga kostnaderna är tagna. Liksom för el är mobiltelefoni förhållandevis mijövänligt då det inte ger några större miljöföroreningar när väl uppbyggnaden skett. Däremot får man förstås hoppas att avdankade gamla mobiltelefoner kommer att kunna återvinnas i högre utsträckning i framtiden. Men min poäng är att mobiltelefonin är på väg att skapa ett beroende hos människor. Det är inte ett medfött beroende utan något vi lär oss konsumera. I västvärlden har det gått så långt att vi nästan tvingas konsumera detta fenomen. Hur många har inte en mobiltelefon via jobbet för att man antas vara anträffbar så ofta som möjligt? Idag kan vi redan se OS live i mobiltelefonerna och förstås en rad andra saker också. Detta är ett beteendeberoende som jag inte tror att vi kommer att göra oss av med. Detta är framtiden. Precis som el är framtidens energi.

Att på ett tidigt stadium etablera sig på marknader där detta beroende ännu inte fått full genomslagskraft kan innebära att man ligger i vinnarhålet när startskottet går. Länder som Sydkorea och Japan har legat långt före Sverige väldigt länge. Att se TV i mobilen i Sydkorea betraktas absolut inte som senaste flugan i alla fall.

Nyligen annonserade bolaget att man avser att börja dela ut pengar till ägarna. Förslagsvis ska 25% av nettovinsten delas ut förutsatt att den blir minst 1.20 USD/aktie. Detta måste i första hand ses som en konkret konsekvens av att man väljer att slå av på tillväxttakten. För den som är långsiktig i Millicom tror jag man kan se fram emot ytterligare expansion när väl konjunkturerna tar fart igen och de fattiga länderna anser sig ha råd att investera i mobil kommunikation igen.

Efter att ha läst flertalet analyser inser jag att de flesta proffsen tycker att aktien blivit lite väl dyr på sistone. Möjligen lär det därför uppstå köplägen för den som väntar med att gå in i aktien. Dock bör man som alltid investera i aktier på lång sikt och då kanske till och med dagens nivåer kan komma att framstå som rätt attraktiva trots att aktien rusat rätt bra på sistone.

Den som inte vill köpa Millicom men ändå gillar bolaget kan med fördel köpa en annan av mina favoritaktier, Kinnevik.

Avslutningsvis: Då jag bott många år i Afrika kan jag vittna om att till och med de som ser allra fattigast ut inte sällan har en mobiltelefon. Hur obegripligt det än kan se ut ibland. Detta tycker jag vittnar om potentialen för framtiden. Vill man dra en prallell kan man göra det till Sverige, för jag minns när mobiltelefonin började slå igenom på allvar, omkring 1995 då folk som knappt hade råd att ringa för 6-8 kr/min ändå ville vara anträffbara och om inte annat visa upp denna nya statussymbol. Status är viktigt, inte bara i Sverige utan kanske ännu mer i de fattiga länderna. Där räcker det dock med den enklaste telfonen och det billigaste abbonemanget för att uppnå delar av den status som de flesta vill ha.