Placera.Nu publicerade idag en analys i mångt och mycket baserad på LUMI’s senaste kvartalsrapport som stämmer extremt väl överrens med min egen syn på bolaget och den närmaste tidens utveckling. Nu behöver ju inte detta vara rätt, naturligtvis, men det ger åtminstone mig ännu mer vatten på min kvarn och övertygelse i att det räcker med att ha en halv post kvar i bolaget de kommande månaderna. Läs analysen här. Den enda triggern i egentlig mening är mer positiv information kring Tenke, vilket både kan dröja länge och komma väldigt hastigt. Därav har jag en liten post kvar i bolaget.