Nyligen kunde man läsa om att lastbilsmarknaden ännu tycks gå väldigt trögt. Detta har inte minst avspeglat sig i Volvos aktiekurs trots att bolaget faktiskt själva rapporterat om flertalet ljusningar. Jag får nog säga att jag är lite fövånad över att det gått svagt utför så länge som det gjort. Men samtidigt verkar mönstret i kursutvecklingen ganska uppenbart: efter en snabb stigning går kursen svagt uför ett par månader, för att sedan finna ny styrka och gå vidare. Efter att ha läst flera fondbolags innehav kan jag konstatera att Volvo är en ganska välköpt och välbevakad aktie. Det är en av tungviktarna på OMX och gör på så vis ganska sällan några stora ryck åt något håll, även om det faktiskt hänt att aktien stigit över 6% vissa dagar. Så jag står självklart fast vid min tro att Volvo är ett av de kort som kommer att ha mycket mer att ge när väl marknaden vänder på allvar. Att aktien nu handlas kring 60 kr jämnt får nog anses som en rätt bra ingångsnivå för de som vill ha aktien på ett par års sikt. Mer än så tror jag inte man behöver vänta för att ta del av det stora kursrycket. Vidare gäller det förstås, som vanligt, att hellre lyssna på ledningen än aktiekursen. Volvo’v ledning är inte kända för att blåsa upp kursen och jag tror nog att de väljer sina ord rätt väl när de lämnar “ljusa” utsikter. Att de nyligen har återanställt en del personal pekar på att de menar det de säger.

Ryssland, som är en marknad där Volvo är väl positionerade, fortsätter att stimulera den inhemska marknaden med ytterligare skattesänkningar. Detta lär förr eller senare gynna Volvo. Likaså lär Kina dra igång en ny byggboom så snart landets riskkapitalister fått upp förtroendet för den inhemska ekonomin igen. Att Kinas regering drar lite lätt i handbromsen på väg ut ur kurvan är väl snarast att betraktas som en försiktighetsåtgärd snarare än att man planerar att ställa sig på fotbromsen.

På senare tid har det varit mer snack om Volvo’s ledning än om bolagets försäljning. De allra flesta undrar väl vem som ska ta över efter Leif Johansson när väl denne tillträtt ordförandeposten, även om ingen bekräftat detta officiellt från ledningen. Sådana beslut måste som bekat först förelsås av valberedningen och sedan godkännas av stämman. Kanske får man dock ett besked redan till kommande stämma. Det torde dock vara positivt om Leif Johansson fortsätter i koncernen som ordförande då få lär kunna bolaget så väl som han.