Efter lite kringfrågning på AVA forum fick jag just reda på att det finns 589 miljoner utestående aktier totalt. Varför AVA anger endast det antal som handlas på stockholmsbörsen övergår mitt förstånd. Jag har i alla fall skrivit och upplyst dem om detta.

Med det nya antalet blir förstås kalkylen nedan en helt annan och landar på ett P/E för 2010 på 9.38, vilket ligger i ungefär samma klass som Boliden. Därför skulle jag vilja påstå att LUMI inte bara bör uppnå förväntade snittet om 65 MUSD i vinst/kvartal för hela 2010 utan också överträffa detta för att vara rimligt värderad, såvida det inte kommer mycket positiva nyheter kring Tenke då förväntningarna på de framtida vinsterna med rätta bör höjas rejält.