P/E står för Price/Earnings och är en kvot mellan vad aktien kostar/vinst per aktie. Genom att ta denna kvot får man en multipel som i princip talar om hur många år det tar innan man har fått igen de pengar man satsat. P/E-talet i sig själv kan vara intressant för att se värderingen av de framtida vinsterna. Ett högt P/E-tal visar att man förväntar sig höga vinste i många år framöver. Ett lågt P/E visar förmodligen att marknaden tror på fallande vinster framöver.

P/E-talet är i synnerhet användbart om man bestämt sig för att köpa aktier i en viss bransch men inte i vilken aktie. Då kan man snabbt jämföra de olika bolagen och få en överskådlig blick över vilka bolag som värderas högst. När man sedan tagit reda på varför bolagen värderas olika högt kan man bestämma sig. Det händer ofta att skandaler, tillfälliga tillkortakommanden etc trycker ner aktiekursen onödigt mycket, och då sjunker förstås kvoten också. I andra fall kan det vara att man förväntar sig lägre framtida vinster.

T.ex. Enligt Avanza värderas Boliden till ett P/E på 9.56 medan Lundin Mining har ett P/E på -3.6 baserat på 2009 års resultat. I Bolidens fall gjorde man vinst för 2009 medan Lundin Mining gick med förlust. Eftersom förlust blir en negativ vinst blir också kvoten negativ. Eftersom aktier värderas på framtiden ska man därför snarare titta på de P/E-tal man får om man gissar 2010 års vinst. Jag vet inte vad dessa ligger på, men jag tror att Boliden ligger kring P/E 9 och Lundin Mining kring P/E 5, alltså klart lägre än Boliden. Varför kan man fråga sig? För det första har Boliden en av marknaden ansedd stabilare ledning och är ett mer “välskött” bolag, vilket ju också vinsterna för2009 återspeglar. Dessutom sitter Lundin Mining på en gruva som bara väntas överleva i ca 5 år till varför värdet av de framtida vinsterna också värderas lägre.

Tillväxtbolag som antas växa mycket i många år kan ha väldigt höga P/E-tal. Börsens undantag som i viss mån bekräftar regeln är HM som har ett P/E-tal på över 20, men som faktiskt lever upp till det då man hela tiden klarar av att expandera och öppna nya butiker. Skulle HM drabbas av en flerårig formsvacka skulle värderingen förmodligen raseras.

Tittar man på bankerna som är stabila kassakossor med få expensionsmöjligheter blir P/E-talen också lägre. Så i mångt och mycket kan man förutom framtida vinster räkna in framtida expensioner och utvecklingsmöjligheter i P/E-talen.

P/E-talet kan vara ett av de mest använda nyckeltalen när man jämför aktier, i synnerhet om man jämför aktier i samma bransch. Det blir inte rättvist att jämföra olika branscher då de har olika förutsättningar. T.ex. är telkom en bransch som förväntas ha ganska stora expansionsmöjligheter.

Jag tror att alla börsmäklare har listat vad de olika nyckeltalen står för, och om inte annat så har ni en liten guide här. Klicka i menyn till vänster för att läsa om flera olika nyckeltal.