Även om rapporten kom in under förväntan med mycket positiva ordalag kring Tenke och produktionen där tycker jag ledningen flaggar oroväckande mycket för problem under Q1 2010. Det känns inte som om vi har någon nära förestående triggers såvida inte nyheter kring Tenke läcker ut. Jag har valt att minska lite på mitt innehav och har sålt hälften av mina aktier i bolaget. Nedan följer ett litet nyhetsklipp:

—————————————————————————————————————————————————————

Lundin Mining spår att produktionen för första kvartalet 2010 blir “under trend” på grund av flera faktorer som till exempel onormala väderförhållanden i Europa, översvämningar i Aguablanca och begränsning av Zinkgruvan på grund av blockerad malmgång.

Snittpriset hittills under kvartalet är lägre än de som används för att göra en preliminär värdering av utestående fordringar per den 31 december. Beroende på bland annat prisförändringar, kan första kvartalet bli påverkat av negativa prisjusteringar, heter det i rapporten.

Tidpunkten för försäljning under fjärde kvartalet 2009 resulterade i ovanligt låga nivåer av koncentratlager per den 31 december.

“Det väntas att försäljningen under första kvartalet 2010 kommer att återspegla återgång till normala lagernivåer”, skriver Lundin Mining.