Bolag: Lundin Mining
Kurs: 29:80 kr
Antal utestående aktier: 589 miljoner
Förväntad vinst: 65 Miljoner USD (snittvärde av tillfrågade anal-ytikers gissningar där 30 var lägst och 100 MUSD högst).
Omräknat till SEK (7.2 kr/USD): 468 Miljoner SEK
Vinst/aktie: 3.03 kr/aktie

Kan Lundin Mining dels träffa denna prognos och dels bibehålla denna nivå rakt igenom 2010 blir P/E för 2010, baserat på dagens kurs, 2.46 (före skatt).

Det måste anses vara väldigt lågt, eller? Frågan man därför ska ställa sig, är det rimligt? Njae, det tror inte jag. Nästa fråga: av de tillfrågade analytikerna skilde svaren mellan dryga 30-100 MUSD. Vem har betalat han som svarade 100 MUSD för att han skulle dra upp snittet?

Som sagt, den som spekar kort kan nog räkna med några väldigt volatila minuter. Allt tycks bäddat för ett kraftigt initialt kursfall för att sedan följas av en rätt snabb återhämtning. Men vem vet, spännande är det i alla fall.