Även idag kan man läsa mer om debatten kring redovisningsreglerna för goodwill. De som är mer sakliga inser att det är reglerna det är fel på och inte Swedbanks sätt att utnyttja dem. Som jag skrev tidigare kan man väl inte skylla allt på spelare, ibland är det ju spelet som är fel. Swedbank går också ut idag och dementerar att hela goodwillposten borde skrivas ner, samt bekräftar att man följt de redovisningsregler som finns.

För min egen del tycker jag det är ganska irrelevant eftersom jag bara placerar mina pengar där jag tror att de ger bra avkastning. Alltså avkastningen är det enda jag bryr mig om. För att få fram om Swedbank har en bra avkastningspotential har jag räknat bort allt goodwill i baltikum och fått fram ett eget kapital per aktie på 66 kr. Därmed är diskussionen avslutad för mig.