Samtidigt som alla amerikanska index stod mer eller mindre stilla avancerade många av bankerna ganska rejält i kväll. Jag har fortfarande inte riktigt fattat varför det skulle påverka oss, men erfarenheten säger faktiskt att det har en kortsiktig inverkan. Därför ligger det nära till hands att hoppas på en bra bankdag även för oss i morgon.

Till syvende och sist är vi väl alla överrens om att Swedbanks intjäningsförmåga knappast påverkas kortsiktigt av att BoA går upp några procent på en kväll? Långsiktigt kan man förstås väga in en del geopolitiska faktorer.

Generellt tycker jag att banksektorn fått ganska mycket stryk på sistone och ett litet minirace vore därför inte helt fel.