Eftersom det finns en ganska stark korrelation mellan antalet blankade aktier och kursutvecklingen för aktien har jag plottat upp detta samband för Swedbank. Tyvärr har jag inte hunnit/orkat gå flera år tillbaka i tiden. Det man däremot ser ganska tydligt ändå är att antalet blankade aktier ökar när kursen sjunker och vice versa. Att de båda har ett nära sammanband är ganska intuitivt uppenbart, medan det kan vara svårare att veta vilket som orsakar vad. Förmodligen är det en kombination i båda riktningar vid olika tillfällen. I uppgång driver förmodligen kursen ner blankningsantalet medan det i nedgång mycket väl kan vara det ökade blankningsantalet som pressar kursen. Det man helt säkert kan säga är att en stor mängd blankade aktier pressar kursen nedåt. Likväl som att en stor kursuppgång lockar folk att blanka ner aktien.

Blankningsantalet är angivet i antal aktier och alltså inte i det värde de representerar. De senaste veckorna har t.ex. antalet blankade aktier varit jämförbart med tiden då krisen var som värst, medan det nu rör sig om ett värde som är nästan 300% högre. Anmärkningsvärt är att blankningsmängden har ökat enormt på slutet. Jag kan förstå att den ökar inför rapporten, men att det skulle fortsätta att öka trodde jag nog inte. Endast två gånger har antalet blankade aktier överstigit 30 miljoner stycken, båda gånger nu i februari. Dels veckan innan rapporten och dels veckan efter rapporten. Förra veckan fanns alltså ofattbara 35 miljoner aktier tillgängliga för blankning.