I Asien fick nattens besked från FED börserna att falla och trenden ser inte så mycket ljusare ut i Europa heller. Börserna reagerar förstås på det faktum att det så småningom kommer att bli dyrare för företagen att låna pengar i och med att räntorna kommer att höjas. Diskontoräntan är inte detsamma som styrräntan, utan är den ränta som bankerna får betala för sina kortfristiga lån från FED. Syftet med detta är att de finansiella institutionerna ska sluta luta sig mot FED för sin kortfristiga upplåning och istället låna på den öppna marknaden.

Att börserna reagerar negativt är förståeligt på ett sätt då det är “signalen” som prisas in. Diskontoräntan är sig av högst insignifikant betydelse då det endast är 14 miljarder dollar som är utlånade på detta sätt. Så ur ett annat perspektiv tycker jag nog snarare att reaktionen i Asien är helt överdriven, vilket också visar sig på stockholmsbörsen där kurserna börjar återhämta sig efter morgonens initiala fall.

Betänker man att räntorna kommer höjas så är det förstås negativt för företagen, samtidigt signalerar det ju också att ekonomierna håller på att återhämta sig, och det i sig måste ju vara ännu viktigare för företagen. Därför blir ju reaktionerna ännu mer obegripliga.

Nej, världen håller på att vända, även om det går väldigt långsamt. På något sätt kommer hela soppan att redas ut och som småsparare gör man helt enkelt bäst i att bara sitta still och njuta av att aktier kommer att bli värda betydligt mer de kommande fem åren. Åtminstone vissa aktier.